Förbli i Sonen

Den som bekänner Sonen har också Fadern.  Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern.  Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet. 

1 Joh 3:23-25

Vad var det som fick dig att bli frälst? Var det någon eller några gärningar du gjorde? Följde du vissa steg? Eller är det så att du ännu tror att man måste följa vissa steg och därför ännu inte är riktigt “färdig”?

Att bli frälst handlar om att förstå sin egen oförmåga att nå upp till Gud, sitt behov av Guds hjälp och förlåtelse, att se och ta emot Jesu Kristi kärlek.

Att förbli frälst, är att sedan leva i – förbli i – förståelsen av att allt vi är, är vi genom Jesus Kristus. Genom Honom, är vi barn till Gud, Fadern.