Före eller efter – 1 av 2

Guds egen avsikt med profetiskt tal.

Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. (Amos 3:7)
Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. (Joh 15: 15)
Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav Johannes för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. (Joh 1: 1 & 3)

Alternativa läror

Det finns de avgjort kristna som totalt förkastar begreppen ändetid, vedermöda, uppryckande, tusenårsrike osv. De påstår att något sådant aldrig kommer att ske, att allt kommer gå vidare som det är tills jorden och allt annat, om en oöverskådlig framtid, är slut. Det finns andra som påstår att vi redan nu lever i tusenårsriket och det som kommer härnäst är den slutliga domen. Det finns de som påstår att alla de begrepp jag nämnde ovan, är utslag av missuppfattningar om vad Bibeln lär. De menar att allt kommer fortsätta som det är, fram till den slutliga domen, till jordens förintelse och tills dess att en ny himmel och ny jord skapas. Det finns en uppsjö av läror …

***

Läran som de alternativa lärorna förkastar

Men låt mig få påminna om den ordning som de allra flesta ändå tror på och som jag tveklöst tror på:

  • Jag tror att vi nu lever ganska nära, eller i begynnelsen av det som kallas ändens tid, kanske kan vi kalla den “början på födslovåndorna” (Matt 24:8).
  • Jag tror vidare på en snart kommande period då Antikrist och hans styre tar makten. Jag tror på att mänskligheten då kommer att uppleva både en period av framtidshopp och en period av extrem vedermöda “man äter, dricker gifter sig tills plötsligt floden kommer över dem” (Matt 24:37-38).
  • Jag tror på att Herren Jesus Kristus skall komma tillbaka och fysiskt besegra Antikrist och införa tusenårsriket.
  • Jag tror på den därpå följande slutliga domen, jordens undergång och ett ny rike.

***

Att blunda för Guds Ordning

Detta är vad jag tror tror att den absoluta merparten av Bibelläsare tror på samma sätt. Om du av någon anledning nickar lite instämmande, men samtidigt menar att: “Det där kan vi inte veta mycket om och det skall vi inte prata om!” Då ber jag dig lästa Matt 24:35-36. De verserna är så felaktigt refererade, att jag väljer att citera dem, för att kunna ta udden av deras felaktiga tolkning:

Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Läs orden igen och svara på frågan: Vad är det som Jesus talar om, vars stund ingen känner? Om du inte ser det klart, så vill jag peka på det. Himmel och jord skall förgås – det är den stunden som ingen känner mer än Fadern.

  • Himmel och jord förgås efter tusenårsriket.
  • Men tusenårsriket kommer inte förrän efter Jesu återkomst och Han strid mot Antikrist.
  • Jesu strid mot Antikrist kommer inte förrän efter det vi kallar vedermödan.

Det finns en Biblisk ordning och det är bara den sista delen – när himmel och jorden skall förgås – vi inte vet något om. Det som skall ske före har Bibeln skisserat för oss. Gud har gett oss Bibeln, för att i den bland mycket annat, förklara sin tidsplan – inte hålla den hemligt. Han vill vi skall vara beredda och inte negligera Hans Ord och förkasta det. Vi är utan ursäkt, om vi går framtiden till mötes utan att ta till vara på vad Herren visat för sina tjänare, sin vänner.

Vi vet inget om himmelens och jordens undergång, det sa Jesus, men avs det som skall ske före är det en annan sak.