Förförelsen – 8

Förförelsens tid: 3 -Tidslinjer och Delar

Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. 

ur Dan 9:27

_____

Man kan rita upp tre tidslinjer avs vedermödan och placera uppryckandet vid olika platser utmed denna. Man kan till detta tala om två tidslängder.

Om vi börjar med vedermödans tidslängd, så kan man mena att den varar sju år eller tre och ett halv år.

Daniels bok – som kanske är tydligast avs detta – berättar om ett kommande förbund. Förbundet delas i två perioder, med en dramatisk brytning i mitten.

Vissa kallar att detta ett “fredsavtal”, andra menar att förbundet troligen innehåller mer än ett fredsavtal – ex ngn form av avtal för religionsutövning. 

Ang religionsutövning, öppnar sig här en kommande unik lösning för hur Templebeget förvaltas och brukas. Kanske får judarna bygga ett tempel där, eller i vart fall ett offeraltare…? För ett offeraltare är profetiskt nödvändigt! Hur skall de annars tvingas upphör med offret – som förutsätter tillgången till offerplats och offeraltare och som ännu inte finns?

Med utgångspunkt från Daniels syner kommer alltså ett sjuårigt avtal att träffas. Några kallar hela denna tid vedermödan, andra kallar enbart tiden efter den dramatiska brytningen för vedermödan. Personligen kallar jag första delen förförandets del och den andra för vedermödans del.  

Not: En vecka i Daniel anses allmänt symbolisera ett år. Ett judisk år är 12 x 30 dagar – 12 månvarv – dvs 360 dagar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *