Förförelsen – 9

förförelsens tid: 3 – tidslinje & tolkningar

_

 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. 

1 Thes 4:17

_____

Nedan följer ett försök till en grafisk tidslinje.

***> 1 <— A —> 2 <___ B / 3 ___> 4 <***

Skeende:

  • 1 – Israels bildande – 1948
  • 2 – Ett sjuårigt avtalet Se not) upprättas
  • 3– Mitten på avtalets tid och en svekfull förändring
  • 4 – Jesu återkomst

Perioder:

  • A – Vår generations tid, dvs nu
  • B – Det sjuåriga avtalets tid, dvs Antikrists tid

Tidslinjen ovan, kommer de flesta som har någon form av tanke och bild av ändens tid ansluta sig till. Detta finns sällan någon oenighet kring, inte heller ordningen. Vad som finns diskussioner om är hur vi skall förstå Bibelns tal om ett uppryckande – när detta sker. För även om man är ense om ett uppryckande är man inte ense om vid vilket skede. Oenigheten i detta är stundom så stor att man ibland tar till ord som villolära, om den förståelse som man själv inte delar.

Personligen menar jag att vi måste visa förståelse för varandra, avs de olika tolkningarna. Det finns Bibelord att hänvisas till, som stöd för varje tolkning, men ingen tolkning är frälsningsavgörande. När Herren hämtar hem oss gör Han det utifrån om vi valt Jesus Kristus som Herre eller ej – inte om vi tror på ena eller andra tolkningen. Jag återkommer till detta i nästa inlägg.

Det finns tre grundläggande läror om när uppryckandet äger rum.

Före vedermödan (pretribulation)

Är läran som förklarar att ett uppryckande av de frälsta sker för sjuårsperioden – B. Dvs straxt för eller i direkt samband med Antikrists framträdande o avtalets upprättande – 2.

Mitt i vedermödan (midtribulation)

Är läran om ett uppryckande mitt i sjuårsperioden – B. Exakt när “mitt i” är, är lite svävande. Men vi vet att mitt i kommer stora omvälvningar ske, principen för denna lära är att sker ett uppryckande – en räddning – av de frälsat inför Antikrists terror – 3.

Efter vedermödan (posttribulation)

Är läran om ett uppryckande i direkt anslutning slutet av vedermödan – B, i direkt anslutning till Jesu återkomst –4. De frälsta är med under hela vedermödan och rycks upp för att möta Jesus, då Han är på väg mot jorden för att besegra Antikrist och inled tusenårsriket.

NOT: Dessa sju år skall förmodligen ses som 2520 dagar. Dvs 30 dagar x 12 månader x 7 år. Guds Ord använder/räkna på ngr ställen dagar, i samband med talet om Antikrist och ände.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *