Förgängligt och evigt

Läs gärna:
2 Kor 4:16–18

…För vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss en evig härlighet…

ur 2 Kor 4:17


En människas liv är kött och anden.

Köttet är vad skalet är för fröet, i dess inre finns början till något nytt – det mest viktiga! Medan det yttre bryts ner växer det inre till, för att bryter igenom till något långt mer fantastiskt.

Vi behöver därför inte leva i fruktan för köttets nedbrytande – när vi tagit emot Gud nåd – utan får vårda vårt inre och glädjas över andens kommande befrielse.