Förkrosselsens tro

En hälsning till Dig!

Jesus sade till honom: “(…) Allt är möjligt för den som tror.” Genast ropade barnets far: “Jag tror. Hjälp min otro!”

Mark 9:23-24

Att tro är att ovillkorligt överlämna och ge upp sig själv och sitt allt till Jesus!

Jag tror hjälp min otro.”

I den stunden, med orden de från en krossad självtillräcklighet, ger mannen upp. Han slutar försöka prestera. Han inser att han själv inget har – inte ens tro.

I det ögonblicket blir Jesus Kristus hans allt.

När tron inte är en prestation, utan en förkrosselse inför sin egen otro, blir mannens otro den tro som frigör Jesus. Detta blir Jesu ingång i mannens liv och omgivning.