Förnekar vi Jesus?

Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen.

Matt 10:32-33


Har du tänkt på att man kan säga mycket utan använda ord? Kroppsspråket talar: en isande blick, en förolämpande fnysning, en i missnöjdhet rynkande panna, ett värmande leende, osv.

Utan ett enda ord kan vi uttrycka en uppsjö av känslor. Vi kan vara riktigt tydliga, utan att använda ett enda ord – nicka bejaka eller skaka nekande på huvudet.

Vi kommer också med vårt handlande – utan att vi säger något, eller med kroppsspråket uttrycker oss – bejaka eller förneka vår tro på Jesus Kristus.