Förringa inte påverkan från de som förringar Gud

Vad händer med ett land, om landets kristna (frälsta) tror att landets lednings agerande i förhållande till Guds Ord, inte påverkar landet? Om landets kristna inte bryr sig om vem som styr – och hur?

***

Tror vi som frälsta inte på andliga makter – Guds makter och Satans makter?

Jesus talar om Guds makter när Han är i Getsemane, Matt 26:53: "...tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar?"

Bibeln varna för Satans makter, ex i Upp 12:9: "Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom."

Även om modernismen avfärdar “tomtarna och trollen” som vidskepelse, existerar Guds och Satans makter och kämpar i det osynligt, runt om oss. 

Vi får därför inte tror att vi som kristna kan överlämna åt landets ledning att handla som de vill – när vi har möjlighet att påverka vilka de är. Vårt lands lednings agerande kan öppna eller stänga “andliga dörrar”. 

Guds Ord är vårt rättesnöre. Att förkasta Hans Ord är att förkasta Gud. Det är i sin tur att öppna upp och bjuda in Satan. Det finns inget andligt vacuum. Det sekulära samhället existerar bara teorin. I den andlig realiteten är talet om det sekulära samhället Bedragarens mest förförande och förödande lögn. Och när man avhänder sig Guds beskydd, vem skall då skydda?

Detta är inget partipolitiskt inlägg – det är mycket djupare och allvarligare än så! Vi ser och bävar över vart Sverige är på väg. Sverige behöver engagerade kristna, som förstår att på bred front reagera och göra något åt det – inte bar sucka och “två sina händer”, när vi får “bollen”.