Försonade (frälsta)

Är alla människor frälsta? På denna fråga svarar Guds Ord:

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. 2 Kor 5:19

Behöver vi då som människor göra ngt? Är allt bra som det är? Också här har Guds Ord svar:

Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! 2 Kor 5:20

Gud har, genom Jesus Kristi offer, dragit ett streck över människans synd. Men människan behöver ställa sig på Guds sida, vid detta streck. Gud dikterar inte, Han ger oss en oförtjänt och gränslös möjlighet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *