Förstånd, frid och glädje

Så kommen nu till förstånd, I konungar; låten varna eder, I domare på jorden. Tjänen HERREN med fruktan, och fröjden eder med bävan. Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

Ps 2:10–12
(1917 år Bibel)
_____

Guds allvarliga hälsningar och och sanningar får vi aldrig ta lätt på, vi behöver dem! Inte för det textmässigt stämningsfulla, där vi låter dess sanna och varnande budskap gå förbi våra hjärtan, genom ordens tyngd och from. Vi behöver låta dessa ord träng in i hjärtat, inte lägga sig som en gosefilt enbart runt vårt känslomässiga behov – en stundens alvarsamhet.

“Så kommen nu till förstånd…” Detta gäller självklart oss alla!

Jag är inte säker på att våra politiker – för det är dessa som är våra “kungar och domare”- kommer att komma dithän. Jag kan erkänna att jag har svag tro till att de som grupp kommer att göra det – även om “för Gud är allt möjligt.” Men du och jag skall göra det!

Låt oss tjäna Herren under ödmjuk högaktning, böja våra knä inför Honom. Då får vi frid och glädje, mitt i allt som kommer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *