Förtroendekrisen ett faktum

Så är vi då här. Ett svensk statsskick i kris av ett slag som väl inte många kan påminna sig att ha varit med om tidigare. Jo, vi har haft kriser tidigare. Men ett fullbordat och vunnet misstroendevotum från riksdagen mot regeringen är unikt. Oftast har en dylik omröstning slutat med en eller några rösters övervikt, till fördel för den/det ifråga satta. Eller har man i sista minuten löst de orsaker, som legat till grund för omröstningen.

Nu är misstroendet fastslaget! Kanske sker detta enligt Guds vilja.

  • En sista varning från Gud…
  • En sista uppmaning till Sverige att vända om, välja ny och välja rätt väg.

Nu behöver vi som kristna engagera oss:

  • Be
  • Följa med
  • Engagera oss