Förvandlade genom tron

Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett.

Ur Joh 17: 20-24

Treenigheten är ett teologiskt försök att förklara Gud och Gudomen. Men med denna förklaring riskerar vi att separera Gud, Sonen och Anden från oss själva. Så var det innan vi kom till tro och erkände Jesus Kristus som vår Herre. Men genom tron på Jesus och erkännandet av Honom som Herre, blir vi ett med Jesus och också ett med Fader och Anden.

Treenighets lära kan risker att vi ser Gudomen som en enhet bortom oss själva. Men vi är förvandlade – genom tron på Guds nåd – till att vara ett med Gud!

Med Jesus Kristus kommer himmelriket till oss. Treenigheten blir fyrenighet: Fadern, Sonen, Anden och den frälsta människan.

Så skapar frälsningen något helt underbart nytt – en genomsyrande gemenskap med Gud!