Fotfäste och framtidslöfte

Bilden av barnet i krubba, som symboliserar Jesu Kristi födelse, är för mig något alldeles extra detta år!

Mitt i en tid av världslig oro på många fronter, en oro som för många gränsar till brist på framtidshopp, ger mig bilden av barnet hopp och kraft.

Han är inte bara tradition. Han är vårt fotfäste i tiden – hur den än gestaltar sig. Han erbjuder oss ett framtidslöfte av ett slag som ingen statsman någonsin kan erbjuda! Mitt i bland nyheter om Covid, miljöproblem, elproblem, varningar för Rysk aggression osv, är Han både mitt “här och nu” och mitt kommande. 

Detta betyder inte att jag nu lever i uppgivenhet och passivitet – tvärt om. Men jag får tillsammans med Honom vila i vandrandet genom tiden mot ett kommande tidlöst rike av fred och frid.

Med dessa korta ord jag önskar Dig:

En Välsignad Jul!