Frågan om homosexualitetEn av vår tids mest brännande frågor är frågan om homosexualitet. Idag har Aftonbladet på nytt lyft frågan. Att Aftonbladet, en sekulär tidning, försöker penetrera vad de inte känner – dvs tro och frälsning – gör att deras artikel blir klart undermålig. Aftonbladet kan självklart ha sekulära, politiskt korrekta idéer om sexualitet och tro, men inget att tillföra som ”gudomlig ledning” för en troende.

Vad säger då Guds Ord?

Sexualitet i sig är inte en synd, utan grundläggande för mänsklighetens överlevnad. Men medan Guds Ord vårdar människans sexualitet, omgärdar det också dess utlevnad.

Ett av de första omgärdandet människa överhuvudtaget får för sin existens, är att mannen skall hålla sig till sin kvinna, 1 Mos 2:24-25. I detta förhållande har sexualiteten både sin grund och begränsning. Sexualitetens utrymme och plats är i en bestående relation mellan en man och en kvinna.

Homosexualitet kallar däremot Bibeln för:

  • avskyvärt (2 Mos 18:22)
  • onaturligt, förvillelse, begär och ovärdigt sinnelag (Rom 1:26-f.)
  • orättfärdighet (1 Kor 6:9)

Svåra ord – absolut! Men att ur ett kristet perspektiv lyfta fram och hålla fast vid Guds Ord, är inget som skall föraktas, eller förringas. Gud Ord är grunden!