Frälsning och fortsättning

Äktenskapsbryterskan

Ensam, med en massa bistra hotfulla män som pådrivare, drivs hon framåt. 

”Den här kvinna har brutit mot Guds Ord, hon har begått äktenskapsbrott och enligt lagen skall hon stenas! Nå, vad säger du nu om detta – Mästare?”

Jesus, som är målet för manshoppens hetsjakt, böjer sig ned och börjar skriva i sanden.

Irritationen mot kvinnan vänds mot Jesus.

”Nå, vad säger du? Skall vi följa Guds Ord eller inte?”

Jesus reser sig, vänder sig till de hotfulla och kaxiga männen som står där fyllda av segervittring. För nu skall både kvinna och Jesus näpsas – med Guds eget Ord. De känner segervittringen.

”Den av er som själv är felfria kan börja verkställa domen!”

Sedan böjer Han sig ner och fortsätter skriva. 

De upphetsade, segervissa rösterna klingar av. De yngre, hetsigare pga av oslipat temperament, ser sig runt, vem skall kasta första stenen. Det bör ju av vördnad och respekt vara ngn av de äldre. Men de äldre tvekar, ser ner, försöker undvika de yngres blickar – allt medan de skamset drar sig undan.  

Hopen av män glesnar och efter en stund är platsen tom, så när som på kvinnan och Jesus.

Då reser sig Jesus upp igen.

”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” 

”Nej Herre”, svarar hon.

”Inte heller jag dömer dig – du kan gå.”

***

Berättelsen om kvinnan kunde slutat där. Enligt mycket av den teologi vi möts av idag gör den det. Vi blir enligt den förlåtna och får gå…

Men berättelsen är inte slut med ordet ”gå” – det kommer några ord ytterligare.

”… och synda nu inte mer!”

Du som läser berättelsen ovan, om kvinnan, är säkert redan frälst. Du är befriad från dom. Men hur berör dig, oss, Jesu ord ”… och synda inte mer!”?

Just runt detta ord ”… synda inte mer!”, vill jag med respekt, försiktighet och ödmjukhet dela några tankar i några kommande inlägg.

Jag kommer självklart ha kommentarsfunktionen påslagen så du kan kommentera, motsäga mig, be mig förklara osv.

Välkommen att ta del i tankarna och bjuda in vänner att göra detsamma.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *