Frälsningen – 1

Skilda

Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd.

1 Mos 3:8


Människan är sprungen ur Gud. Dvs hon är skapad av Gud. Hon är ett resultat av Guds kärlek. Hon är fullkomlig enbart när hon:

  • är förbunden med Gud
  • låter sig genomsyras av Hans kärlek
  • låter kärleke reflekteras i sitt handlande gentemot Honom och gentemot alla och allt som är sprungna ur Hans vilja.

I 1 Mos 3:8, ser vi hur resultatet blev när människan bröt sig loss från Gud genom att förringa Hans enkla påbud.

Människan upplevde behov av att gömma sig för Gud.

Vi tror ofta att det är synden som står i vägen mellan oss och Gud. Men synden skulle vi teoretiskt kunna bemästra – genom att gör precis allt rätt. Många religioner lär också detta: Vi kan rentvå oss själva och blidka Gud.

Men splittringen orsakas framför allt inte av våra gärning, de är ett resultat av att vi brutit förbindelsen med Gud – och i oss själva kan vi inte upprätta den igen.

Denna sanning, om oss själva, är grundläggande för kristen tro!

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *