Frälsningen – 2

Erbjudandet

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.

Ef 2:8-9

Kristen tro gör upp med försöken att blidka Gud. Medan andra uppfattningar peka på “gör det själv”-principen, i avsikt att hela relationen, avfärdar kristen tro detta som en omöjlig väg.

Även inom kristen tro finns dock läror som bär med sig en halvmesyr. Där kyrkan utmålar sig som helar av relationen med Gud. Det mest framträdande exemplet för detta är katolska kyrkan. Min avsikt är inte att kritisera den, särskilt inte dess medlemmar, men här är plats för varning!

Ingen står som licensierad att frälsa! Här finns inte plats för “mellanhänder”. Inom katolicismen hävdas kyrkan som unik makt avs detta. Men det är enbart människans sanna hjärta och personliga tro, som en gång för alla öppnar för Guds Helige Ande att utför detta verk!

Skeendet kan enbart förverkligas i den direkta gemenskapen mellan människa och Gud. Denna frälsning kan ske vid en stubbe i skogen, lika väl som vid en botbänk i någon katedral. Men det är enbart i ett personligt möte, som Guds verk med människa – genom Guds Andes ingrepp – är möjligt.

Forts följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *