Frälsningen – 3

Den brustna Gudsgemenskapen

Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd.

Rom 3:20


Många försök har gjorts att förklara frälsningen. Jag tror ingen förklaring fullt ut kan klarlägga vad som skedde vid syndafallet, vid Jesus död och uppståndelse, och vad som verkligen sker vid frälsningen.

Vi vet att före syndafallet, var förhållandet mellan Gud och människa fullkomligt – vid syndafallet bröts detta sönder.

Vi vet också, att som effekt av syndafallet, blev människan medveten om synd och gjordes ansvarig…

Syndafallet fick alltså dubbel verkan:
• förhållande till Gud skadades
• synden uppenbarades

Det som är lättast att peka på är synden och här är många religioner överens – ex. judendom, kristendom och islam. Men medan judendom och islam talar om syndafallet och lyfter farm synden – som något människan måste bemästra – talar kristen tro dessutom om den brustna – och av oss oreparabla – Gudsgemenskapen.

Det är därför inte märkligt att judar avvisar Jesus och muslimer degraderar Honom. Det enda som “stör” gemenskapen med Gud är ju synden, som man själv måste och kan bemästra – och om man misslyckas följer man lagen om offer, för att sona den.

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *