Frälsningens ordning

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Ef 2: 8-10

Texten handlar om den ordning som gäller för vårt Guds förhållande: 

  • Vi får av nåd gemenskap med Honom och kommer därmed i den position att vi i sanning är Guds barn.
  • Guds frälsning påverkar därefter våra liv, så att vi i handling utför de goda gärningar Han förberett oss för.

Det är inte vår gärningar som för oss till Gud. Det är ur gemenskapen med Gud som Hans goda gärningar födas och kan verka genom oss.