Från tro till tro

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Fil 4:4-7

I bland behöver vi jobba med vår tro. Texten ovan berör ett sådant område, där vi behöver engagera oss: Arbeta med hur vi tänker.

Vi behöver förstå att glädja oss i Herren. När vi finner vår glädje i Honom, när vi förstår att Hans kärlek inte är byggd på vad vi åstadkommit, blir det också lättare att visa andra människor vänlighet.

Vidare behöver vi lära oss att överlämna allt till Gud genom bön, och förstå att vila i att Gud kanske inte gör som vi vill, men alltid gör vad som är bäst.

När vi lärt oss glädjas i Herren, visa vänlighet mot alla människor och överlämnar allt till Gud – får vi frid.

Då upptäcker vi än mer, vilken glädje vi har i Herren…