Friade – låt oss tjäna så

Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud.

1 Pet 2:16

Det finns ett gammalt talesätt om att “synda på nåden”. Det beskriver hur människor kan välja den inställningen till frälsningen att de mera sig kunna handla hur de vill – de är ju frälsta.

Men detta är inte vad vår frihet är till för. Vi är friade från synd, men inte för att synda på nytt – om det inte sker i omedvetenhet. Vi är friade från synd, som låser och begränsar oss, för att i i stället kunna tjäna Gud – fria, fullt ut.