Frid i kampen med dig själv

När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” Rom 5:1

Kämpar du mot fel och brister i ditt liv? Tycker du att du aldrig blir bra nog, faller du för frestelser…? Fortsätt kämpa, men håll fast vid Jesus Kristus!

Du har rätt att mitt i din kamp känna frid. För det är inte din prestation som är nyckeln till frid med Gud, utan din tro Jesus Kristus och vilja att följa Honom. Din misslyckande har Han redan köpt dig fri från.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *