Frid – inifrån

Jesus svarade henne: “Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.”

Joh 4: 13-14

När jag läser texten om Jesu vattnet – som är en källa till evigt liv – fylls mitt inre med tacksamhet.

Det vatten Jesus erbjuder är en fullkomlig motsats till det vatten världen lockar med. Det världen erbjuder släcker bara vår inre törst tillfälligt, det ger bara en kortvarig frid. Hur vi än försöker stilla vår oro – kanske glömma vår situation med vad världen erbjuder – varar “den friden” bara en kort stund. Våra problem och oro flyter alltid upp till ytan på världens vatten. 

Men det vatten Jesus erbjuder övertäcker allt. Det vattnet fyller oss med evig frid och förtröstan. Denna världens bekymmer blir ett intet, mot löftet vi har inför evigheten.