Friköpta till goda gärningar

Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

Titus 2:14

Vad jag än gör, kan jag aldrig förtjäna min frälsning! Men jag kan sträva efter att leva ut de goda gärningar och det livsmönster Gud kallat mig till och att leva i den kallelse Han gett mig.