Gå ut

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matt 28:18-20

När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Apg 1:6-7

Det finns en ordning här.

  • Andens kraft och kunskap först 
  • Evangelium till alla därefter – frälsningens budskap
  • Helgelse efter frälsningen – ett ständigt pågående lärande

Budskapet gäller: ”alla folk”, ”till jordens yttersta gräns”. Men ”Rom byggs inte på en dag”. Det var inte enbart den generationens lärjungar uppdraget gällde, det gäller oss alla, alla dagar, till tidens slut. 

Ännu är tiden inte slut. Uppdraget är gett till alla som blivit frälsta: ”Gör efterföljare – universellt och så länge tiden varar.”

Gå ut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen