Gamla och nya förbundet

“Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar.” 

Joh 2:19


Jesus skapar ofta mångdubbla budskap med sina uttalande. Folket som hör Hans ord ovan, ser templet och skakar säkert på sina huvuden. Att riva templet och på tre dagar bygga up det igen: -Omöjligt!

Lärjungarna kommer senare att minnas orden och sätta dem i samband med Hans död och uppståndelse. Men låt oss se bortom det fysiska.

Straffet för brott mot lagen, skall komma att fullgöras genom Jesus offer. Dvs tempeltjänsten med, försoningens offer, skall upphöra som nådemedel.

Men låt oss minnas, att det är inte lagen som stryks över: “Inte minsta prick.” Det är inte straffet som stryks: “Syndens lön är döden.” Men Jesus betalar straffet för vår synd.

Lag vi aldrig kan uppfylla, straff vi aldrig kan uthärda…

Det gamla förbundet bryts sönder – Jesus dör. Det nya förbundet vinner evig kraft- då Han efter tre reser det upp.

Vi får – genom villighet att söka Honom som Herre – straffet eftergivet.