Gärningar vs frukt

Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden.

Gal 5: 19-25

Den som tillhör Kristus, har korsfäst sitt kött, vars gärningar är exemplifierade enligt Bibeltexten ovan. Men den som lever i Anden bekräftar detta genom att bära Andens frukt, som också exemplifieras ovan. Vi kan alltså göra en “egenkontroll”, genom att belysa vårt liv utifrån texten. Lever vi kvar i köttets gärningar eller förnyas vi att låta Anden bära frukt?

Vissa av oss är läraktig och låter oss snabbt omformas. Andra – som jag – måste erkänna att köttet kanske inte i alla avseenden är korsfäst. Men låt oss aldrig slå oss till ro med hur vi är, utan låt Andens frukt vinna, över köttets gärningar. Låt aldrig helgelsens process avstanna. Låt den fortskrida hela livet.

Vi är av nåden frälsta bort från våra gärningar – Amen! Låt nu Anden, få bära frukt.