Ge akt på din kristna gemenskaps lära

En hälsning, med upprinnelse i Juda brev.

Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet – den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

vers 24-25

Det kommer betydande svårigheter för oss som kristna i framtiden. Vi måste absolut bli ännu mer rotade i vår personliga gemenskap med Jesus Kristus! Vi måste ge denna gemenskap mer av vår tid, för att växa och rota sig i oss. Vår gemenskap med Jesus Kristus får inte administreras av tillhörighet till person, organisation, samfund eller kyrka. Dessa skall var stöd för vår tro och gemenskap med Herren, men inte en ersättning för personlig gemenskap med Honom.

Om någon person, organisation, samfund, kyrka… menar sig var den och unika kopplingen mellan Gud och människa, behöver vi betrakta den som falsk! Den som upphöjer sig till att vara vägen eller medlaren till Gud förringar Jesus Kristus som vår frälsare. Detta är en allmän varning och inte något utpekande av enskilda eller kyrkor.

Jesus Kristus är medlaren, till Honom behövs ingen medling. Mellan fadern och Sonen (Jesus Kristus) behövs heller ingen medling – de är ett! Därmed blir vi ett med Fadern, när vi utan “mellanhänder” böjer oss och förblir inför Jesus Kristus och låter Honom – i ensamt majestät – bli vår Herre.