Ge inte upp Sveriges suveränitet

Sveriges folk måste varnas för att “sälja ut” sitt land i utbyte mot fred, med löfte om både lekamlig och själslig mättnad.


Landets (Sveriges) suveränitet – det som landet fått av Herren Gud – kommer att begäras att bli uppgivet. Det kommer att ske via förhandlingar, utan regelrätt krig, men under hot av militärt agerande genom uppvisande av militära styrkor.

Det kommer krävas att landet ger upp Gud. Motparten kommer att locka med mat och framgång, liv istället för död och ett nytt land i utbyte mot det Sverige, som Gud “skulle ha gett er…”. Detta bud kommer framförs med hånfullhet och Gudsförakt. Där Gud förklaras vara en gud av andra gudars slag – en religiös fantasi – som inte förmår rädda i det verkliga. Motparten kommer peka på andra länder, vars gudar inte stått dessa länder bi, inför motpartens agerande.


Pröva detta ord. Jag känner mig skyldig att dela vad jag upplever som tankar från Herren, under morgon stunden den 12 juli 2021.

Dela det gärna med andra.

Länkadressen hit är: https://ikristus.se/ge-inte-upp-sveriges-suveranitet/

/Bertil Rosenius