”Ge Jesus några minuter”

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Upp 3:10-11

Ungefär så har jag tänkt och uppmuntrat andra att tänka: ”Ge Jesus några minuter. Försök ta dig tid – om bara en kort stund varje dag”.

Denna tanke kan uppfattas så, att stunden med Jesus blir något vi skall ”avverka”. Är vi för trötta, eller inte hinner med, får vi dåligt samvete. 

Sådan stunder med Jesus, som nästan sker av tvång, kan bli ”prestationer”. Vi ”offrar” tid för att göra Honom till viljes.

Men vi ger inte tid till Jesus, vi får tid av Honom. Det är Han som ger oss, inte vi som ger Honom.

Om vi upplever att våra stunder med Herren känns påtvingade, behöver vi be Gud att Han förändrar vårt synsätt. Jag är övertygad om att vi inför kommande skeenden, behöver en djupt rotad personlig relation med Jesus. Våra lampor måste förbli brinnande, hela vägen hem.