Gemenskap med Kristus

I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. 

1 Kor 1:10

Paulus talar i versen före den citerade om att vi skall ha gemenskap med Kristsu. Man kan se detta saom att ansats till vers 10.

Vi måste förstå att Kristus är enande, inte skingrande.

Om vi som troende kan ha gemenskap med varandra på vår arbetsplats, eller runt ett intress eller på något annt sätt, men blir splittrade i Kristsu, behöver vi verkligen tänka om.