Genomskinlig och obemärkt

Detta var enbart avsett som en fundering bland egna anteckningar. Men jag delar det ändå…

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matt 28:18-20

Mycket i vår tid handlar om att väcka varandra. Om uppvaknande och uppbyggelse för Kristi kropp. Om upplevelser och om att bli berörd. 

Vart har då väckelseförkunnelsen tagit vägen? Var hör man i media om väckelse och väckelsens vågor?

Det är som om Kristi kropp vandrar i två huvudsakliga fåror: 

  • Den ena har liksom blivit en standard, där församlingen bedriver aktiviteter som inte stör, basen är söndagens (sövande) möte.
  • Den andra – mindre men mer levande – är den inåtvända väckelsen – förnyelsen. Den är viktiga – Amen! Den behövs – Amen

Men när kommer nästa steg? När börjar Kristi kropp ”gå ut”? När blåser Kristi kropp i väckelsens horn? 

När slutar Kristi kropp vara genomskinlig och obemärkt?