Gläd och frid i Herren

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Paulus hälsning , Fil 4:4-7

Glädjen och friden, var hämtar vi den ifrån? Är det från konsumtion, prylar, resor, kulturutbud, jobb, hem, … allt det där vi kallar “Volvo, villa och vovve”? Det är hög tid att på djupet funder på och våga erkänna för oss själva, hur vi har det med vår glädje.”

Är min glädje hållbar?

Skulle jag kunna känna glädje och trygghet om mitt liv, ett nu, placerades mitt i nödens centrum? Jag är rädd för att många av oss skulle tappa vårt “fotfäste”.

Gud Ord pekar i många texter på hur viktigt det är var vi söker vår glädje och frid. Det finns bara en glädje och en frid, som består alla prövningar, det är Glädjen och friden i Herren!

  • Glädjen i Herren har inget slut!
  • Glädjen i Herren skänker oss frid!
  • Glädjen i Herren får oss att förlåta och älska varandra!

Glädjen i Herren får oss att med Andliga ögon se bortom vad vi ser med fysiska ögon. Detta livet är en trång port och en smal väg. Men det är inte målet!

Det är hög tid att sluta söka vår glädje i världen. Sluta med felaktiga prioriteringar. Vi måste låta oss fångas av sanningens glädje. Glädjen i Herren. Den glädjen kan inget i världen ta ifrån oss! Den glädjen, den friden, får våra liv att likt ljus lysa i mörkret och led andra till Gud.

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

Jesu Kristi ord, Joh 14:27