Glädje

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Fil 4:4-7

_______

Talet om ändens tid, innehåller många ord om prövning, lidande och villfarelse. Men mitt i allt detta måste vi också tala ord om glädje!

För vad är det som skall bevara oss, när villoandar och onda andars läror vill få oss på fall – 1 Tim 4:1 – och när Satan går fram som ett rytande lejon för att sluka oss – 1 Pet 5:8? Det är vår glädje i Herren!

Denna glädje är inte blind inför vad som sker. Men den formar sig aldrig till trätor om ändetidens kommande skeenden. Det är viktigt med en överskådlig förståelse av ändens tid – samtal om denna tid behöver ges utrymme! Men vi skall inte inlåta oss i diskussioner, som leder till strider, splittring och misströstan!

Dessa splittrares aggressiva agiterande är något som Satan föder, för att försvaga oss! Är du delaktig i diskussioner där det skapas splittring, oro och förvillelse – se upp! Det är inte oro, osämja, strider och hårda ord som skall bevara oss.

Nej, det som skall bevara oss, är att våra hjärtan och våra tankar är i Kristus Jesus! Detta föder en glädje som inget har att göra med billiga skämt. Denna glädjen, som bevarar, ligger bortom det synliga.

Fokus för trons glädje, som vänder sig mot Jesus, skapar i oss det försvar och den vakenhet vi kommer att behöva.

Låt trons djupa glädje, knyta och bevara ditt hjärta och dina tankar till Kristus Jesus – Amen!