Glömska

Lärjungarna frågade honom: “Varifrån ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många?”

vers 33 ur Matt 15:29-39


Oförmåga att hålla erfarenheten levande, tillsammans med ny info och nya utmaningar, är kanske vår tids största fara.

Lärjungarna hade sett så otroligt mycket av Jesus, ändå kunde de glömma vem han var och förmådde. Och om de gjorde det, hur lätt är det då inte för oss…

Låt oss därför var dag, påminna oss själva om vikten av bibel och bön och minnas vad Jesus gjort och gör.