God eller mästare

När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: “Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?”  Jesus sade till honom: “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.”

/Mark 10:17-18


Vem var det mannen betraktade och talade med?

Jag är övertygad, med tanke på hur mannen talar och agerar och hur Jesus svarar, att för denna rike man var Jesus otvetydigt en mästare av högsta rang. För att understryka sin respekt kallar han Jesus för “Gode Mästare.”

Men Jesus “läser” mannen som en öppen bok – Han ser ju till allas hjärtan – och hela berättelsen (Mark 10:17-22), blir berättelsen om skillnaden mellan religion och relation. Om skillnaden mellan självrättfärdighet och självinsikt.

För mannen var Jesus en mästare, någon att kopiera som grund för sin egen frälsning – Jesus “läste” och visste! Han pekade på det ohållbara i filosofin. Och mannen gick bort…

Men berättelsen står kvar och sänder i denna stund ut en fråga: Vem är Jesus Kristus för dig?