Gog? (1)

”Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Meshek och Tubal, och profetera mot honom och säg: Så säger Herren Gud: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Meshek och Tubal.”

Hes 38:2-3

_____

Vem är Gog? Frågan har intresserat mig läng! Det är tyst om honom, men han har varit betydligt mer omtalad i tidigare. Under kalla kriget var han utmålad av flera som Sovjetunionens ledare: Gog i Magog – Sovjets högste ledare i Moskva. Så föll Sovjet samman och talet om Gog klingade av. Den förståelsen – och därmed intresset för Gog – ville ingen kännas vid.

Men frågan om Gog är inte död. Bara för att en “lära” fick ett oväntat slut, står orden om Gog kvar i Guds Ord. De är inte många men de finns. Några står i Hesekiel i GT, några i Uppenbarelseboken, NTs sista bok.

Vem är han och varför är han?

Min funderingar är funderingar och mycket initiala och ytliga – kanske borde detta inlägg inte skrivits. Men frågorna om Gog lämnar mig ingen ro. Jag tror han är en av nyckelfigurerna i ändens tid – därmed i vår tid.

Har du tankar kring Gog, får du gärna dela dem med mig (oss). Klicka på länken till kommentarer till vänster under rubriken och berätta vad du ev vet eller hur du funderar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *