Gömskans hav

Om än era synder är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull.

Jes 1:18

I dag har jag en särskild hälsning. Till vem (eller vilka) vet jag inte, jag vet bara att jag skall framföra den.

Mitt uppdrag är att på minna dig om vad du redan känner till: Glömskans Hav.

I det hav har Gud kastat dina synder och då Gud kastat dem där, har ingen annan auktoritet, möjlighet eller rätt att fiska upp dem igen.

Gud kommer inte fiska där!
Satan får inte fiska där!
Och inte heller du skall fiska där!

Gud förlåter med sann rätt. Det Han förlåter, är och förblir förlåtet.