Gud ber och vädjar

Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!

Pauli ord ur 2 Kor 5:20

Vad är det Gud ber oss om?

Han ber människan att låta sig försonas med Honom!

Detta kan låta märkligt. Varför skulle Gud be oss om detta. Han har ju all makt i sin hand och borde kunna frälsa alla “rakt av”, vare sig människan vill eller inte? Just i de sista orden i frågan ligger också svaret: Vill eller inte vill?

Gud måste få besked från var enskild person, om hans eller hennes vilja. Varje människa har en fri vilja och Gud tvingar ingen.

Förlåtelsen har vi redan fått, men accepterar vi den? Är vi beredda att vända om till Honom, att erkänna Honom som Herre? För däri ligger syndens kärna, att vi gått bort från Honom.

Att be om förlåtelse är ingen prestation, men det kräver hjärtats odelade närvaro och vilja till omvändelse och förnyelse.

Att säga “förlåt” innebär att man ångrar vad man gjort och är beredd att ändra sitt beteende.