“Gud hjälper dem som hjälper sig själva”

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 

Rom 12:2-3

Säkert känner du igen uttrycket ovan. Kanske är det inte så vanligt i svenska språket, men i många andra länder är det vanlig. Ibland händer det att människor förknippar det med Bibeln och hävdar att det är en Bibelvers, detta är dock inte fallet. Uttrycket kommer troligen från ancient Greek fables: “Gudarna (plural) hjälper...”

Att för en kristen kaxigt bruka detta som ett motta och en filosofi för sitt liv och leverne, kan innebär en risk. Risken är, att man värderar sin egen kunskap och omdömme så högt att man alltid börjar med att handla  och först därefter – särskilt om det visar sig att det inte går så bra – begär att Gud skall välsigna och gripa in som en räddande hand.

Låt oss alltid börja tillsammans med Gud.