Gud i varje tum av livet

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Matt 5: 13-16

Den gångna påsken, en helg vi har som påminnelse om vad Jesus Kristus gjort för oss, har på ett drastiskt sätt visat på alla människors behov av Gud!

Gud är allas och alla tings Högste – synliga och osynliga . Trots Hans Höghet får du och jag låta oss inneslutas i Hans famn. Trots att vi är så små att vi knappt ens syns där, är Han oss alla personligt nära och känner oss till varje hårstrå och tanke. Detta föder en fullkomligt svindlande förundran!

Varför strider människor? Svaret är att de ser inte sig själva i verklighetens perspektiv. 

Människor som Hitler, Mao, Putin, …

Människor som militanta islamister, eller andra -ismer,…

Grupper av kriminella gäng.

De ser och förstår inte sin egen ringhet och att det de gör, ur ett större perspektiv, bara är meningslöst. Meningsfullt däremot, är det människan gör som respons på Guds vilja. På Den Högstes vilja.

Denna påsk måste ge varje svenska Kristus-troende, orsak att våga fråga: 
ÄR JAG I GUDS VILJA?

Skulle Sverige se ut som Sverige gör, om Gud fick råda i mig och där ur genom mig? Frågan måste ställas och besvaras. Inte skjutas på. Inte lämnas obesvarad. Inte flys bort ifrån.

Skulle Sverige se ut som Sverige ser ut och sett ut denna helg, om Han verkligen, fått inta varje tum av mitt liv?

Sverige behöver GUD NU!