Gud kan

När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: “Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?”

Mark 10:17

Orden ovan är inledningen på berättelsen om den rike mannen, Mark 10:17-27. Frågan blir naturlig när man börjar tro på sanningen om Gud, Jesus Kristus, himmel och helvete. “Vad ska jag göra…?”

Jesu svarar:” “Du skall hålla buden!”

Mannen tyckte nog han hade gjort bra ifrån sig i detta avseende och förväntade sig kanske någon form av godkännande. Men Jesus svarar: “Ett fattas dig ännu.”

Med några ord avslöjar Han där efter sanningen för mannen. Mannen ägs av det han äger. Trots mannnens eget görande, blir det alltså fel.

Lärjungarna inser vidden av det Jesus säger: Det går ju inte, hur människan än försöker, att vara helt felfri. Någon stans, i alla försök vi gör, blir det ändå fel. Så frågan går inte att hålla tillbaka: “Vem kan då bli frälst?”

Då ser Jesus på dem och svarar: “För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”