Gud – Sanning

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

ver 5, ur 1 Joh 1:5-10

_____

Sanning är ett karaktärsdrag hos Gud – så stark att det också kan vara Hans namn. Guds sanning är ljus, där finns inget mörker! 

I mörker kan allt döljas, verkligheten kan förljugas – men bara inför världens ögon. 

Här kan vi gömma oss – under  jordelivet – men inför Gud, som vi alla en dag skall stå – är denna mörkläggning slutligen omöjlig. Inför Honom kommer vi att belysas – tvingas “bekänna färg”.