Gud talar genom Sonen

Sedan Gud i forna dagar många gånger talat till fäderna genom profeterna, har han nu i denna tid talat till oss genom sin Son.

/Heb 1:1-2


Som barn, betraktade jag Gud – utan Jesus. Gud trodde jag på, men Jesus hade jag inget begrepp om.

Jesus var – liksom änglar och ande – figurer i Guds diffusa värld, inget man kunde få grepp om, innan man fick grepp om Gud. Men Gud var ju så hög och långt borta, att Gud fick man heller inte grepp om. Gud blev ett moment 22. Så var det, tills jag började förstå vem Jesus var.

Författaren till Hebreerbrevet, ger oss ovan en av många konkreta bilder av Jesus och Gud: Vad Gud säger är vad Jesus säger – vad Jesus säger är vad Gud säger.

När jag förstod närheten mellan Jesus Kristus och Gud: Gud är i Jesus och Jesus är i Gud, kom Gud nära. Jesus, som delat mina och dina livsvillkor, är vägen till barnaskap  till Gud. Vägen till det Gudsförhållande jag och du  är skapade att leva i.