“GUD: VÄLSIGNA… “

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matt 28:18-20


Jag ber dagligen om välsignelse till frälsning för… nej, inga namn nämnda.

  • Välsigna … till frälsning! 
  • Välsigna … för han/hon/de behöver det verkligen! 

Visst låter det fromt och bra och därmed lägger jag med dessa böner, allt i Guds händer – kanske gör du på samma sätt? Och när vi gjort det, kan vi uppleva oss ganska nöjda som kommit ihåg…

Människors frälsning

Men i vecka, medan jag bad, nådde en ny tanke in mellan bönerna: Gud har ju redan försonat alla människor – “hela världen” – med sig själv, i Jesus Kristus. Det finns inget mer för Gud att göra avs försoningen mellan människan och sig själv, men människan måste få förståelse för detta.

Människan måste – beträffande sin frälsning – mötas av ljus och salt. Ljus som upplyser henne om varför hon måste bli frälst och salt, som påverkar henne att ta emot Guds utsträckta erbjudande om försoning, så inte budskapet hamnar i glömska och förruttnelse.

Människors behov

Men också i många andra avseenden kan våra böner nästa vara gycklande – när vi tänker efter. Vi lever i välfärd och vi ber Gud välsigna den fattige…

Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: “Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? (Jak 2:15-16)

Vår kallelse

Vem kan vara ljus och salt och en hjälpande hand i andras liv? Är det inte just jag, är det inte just du?

Gör vi våra bön om “välsignelse” – vare sig det gäller frälsning, eller välsignelse av annan art – till ett medel för att bolla Jesu kallelse till oss, tillbaka till Gud? 

Nästa gång jag ber Gud välsigna, får bönen inte bara bli en möjlighet för undflyende från det jag själv kan göra. Nej, bönen måste formas till en fråga och verkligt innerlig bön: “Herre, hur kan jag – som Ditt redskap här och nu – förmedla din välsignelse till någon denna dag?”  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *