Gud vinner!

När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sade: “Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått! 

Luk 24:4-6

Matteus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20 … alla säger: “Gud har den slutliga segern!” Världen vinner inte över Jesus Kristus – Amen! Det betyder också att världen inte vinner över dem som tillhör Jesus Kristus.

Vad vi än upplever i denna tid, som är så otroligt oroande på många områden: “Världens makter kommer aldrig att vinna!”