Gud vs Allah

Och en röst från himlen sade: “Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje.”

Matt 3:17

Låt oss börja med att förstå att Allah, på arabiska, betyder Gud. Följaktligen blir det ett omvänt förhållande för ordet Gud – enkelt språkmässigt. Men är då Gud och Allah samma ”Gud”? 

Det finns teologer och historiker som lär att både islam och judendom/kristendom skall förstås som Abrahamitiska religioner. Abraham blev ju far för både Ismael, dvs islam, och Isak, dvs judendom/kristendom. Man menar att fram till denna tidsmässiga punkt, är båda religionerna identiska, men hur är det med detta? 

Jag kan inte svara exakt, men de är inte bokstavligt identiska. Kanske är de närstående. Men lyssnar man till berättelsen om syndafallet, märker man redan där en stor skillnad.

Teologin att Gud och Allah är samme ”Gud” är bara ett religionspolitiskt önsketänkande.

Enligt Allah, är Jesus – som Gud kallar ”Min Son” – inte alls Allahs dito, enligt de epitet och kriterier Gud, i Bibeln tilldelar Jesus. 

Enligt Guds Ord är Jesus Kristus mänsklighetens ende frälsare! Enligt islam förnekar Allah detta. Jesus finns, men enbart flyktigt omnämnd som människa.

Kan då Gud och Allah vara samma ”Gud”? Nej! Skillnaderna i förklaringen avs vem Jesu Kristus är, är så fullkomligt åtskilda, att ”Gud” i så fall måste vara tudelad. Då faller allt, inklusive hoppet för mänskligheten.

Nej, om man hävdar att Gud och Allah är ”samma” har man inget förstått! Då finns ingen sanning, bara två olika muntliga religiös traditioner, med spår från en mycket gammal saga.

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

Joh 14:6