Guds Andes vishet

Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud.

1 Kor 2:12

Har du svårt att förstå text du läser, svårt att stava – kanske har du dyslexi?

Denna världen ställer allt större krav på sina medborgares förmåga att lätt och snabbt ta till sig information i form av skrift.

För mig – och kanske dig – som har dessa svårigheter, ställer det till problem. Vi ser en text som vi i en viss situation snabbt måste läsa igenom och förstå, för att kanske under tidspress utföra en akut åtgärd. Stress – på gränsen till ångest…

I Guds värld behöver vi inte känna denna otillräcklighet. Guds världs vishet bygger inte på vår förmåga att kunna inhämta vishet så som världen bygger sin. Guds världs vishet ges oss av Anden, den visheten begränsas inte av vår brister.

Öppna upp för Guds Ande och öppna upp för den viktigaste vishet du behöver. Den vishet Gud vill ge.