Guds barn

Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.

Mat 18: 2-3

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son…

Rom 8: 1-3

”Öknens lag” (2 Mos 31:18) – som Mose förmedlade under ökenvandringen – för oss inte tillbaka till Gud, vi når aldrig upp till den lagens krav. Därför börjar Gud om, genom att låta Jesus rena oss och på nytt lägga ”Edens lag” (1 Mos 2:7) – ordningen som Gud lade i människan när Han skapade henne – i våra hjärtan.

Vad gör då ”Edens lag”? Den gör oss på nytt till Hans barn. Frälsningen upphäver mänsklighetens revolt mot Gud. Den återinsätter oss som barn till vår sanne Far – och Far återtar fullt ansvar.

Under Hans vingars beskydd, är vi inte längre åtkomliga för lagens krav:

Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

1 Kor 15:6