Guds bud vs de äldstes stadgar

  • Vad är skillnaden?
  • Hur är det idag?

Jesus svarade dem: “Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Mark 7:6-8

Ja, Guds bud är Guds bud, medan de äldstes stadgar var utombibliska tillägg. I bland stod de i kontrats till Guds bud och kom att upphäva Hans bud. Redan då, manipulerades Ordet så det kom att få en annan innebörd.

Med detta för ögonen, måste vi våga betrakta oss själva och vår tid.

Försöker jag, i min vardag, vränga Ordet så att det passar mig, eller anpassar jag mig efter Ordet?

Vågar vi vara kritiska mot “trender” inom kyrkan? Är dessa “trender” verkligen Bibliskt sanna, eller är de bara manipulativt framlagda tolkningar och tillägg – vår tids stadgar?